Datenschutzerklärung

Privacyverklaring

Wij zijn verheugd over uw interesse in onze Parador website. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder geven we gedetailleerde informatie over de omgang met uw persoonsgegevens.In beginsel handelen wij in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) zoals gewijzigd en andere wettelijke bepalingen.

 

Naam en contactgegevens

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke via de contactgegevens van Parador GmbH:

Millenkamp 7 – 8
48653 Coesfeld

Bedrijfsleider

Hendrik Voß, Stefan Kükenhöhner

 

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de privacy

E-Mail: Datenschutz@Parador.de

 

Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Wij verzamelen persoonsgegevens als u deze vrijwillig verstrekt in het kader van uw aanvraag, uw stalen- en catalogusbestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent.

Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld bij het aanvragen van een adviesafspraak, bij het zoeken naar dealers en bij het aanvragen van een goederenreservering bij een lokale partner. Voor de verdere verwerking van deze processen zal uw aanvraag inclusief uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de door u gekozen handelspartner.

Voor de verwerking van een rechtstreekse onlinebestelling van goederen in het winkelwagentje, sturen we uw gegevens met betrekking tot de productselectie zonder persoonsverwijzing naar de online winkel van uw keuze.

Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Bij een aanvraag, bij de bestelling van stalen en catalogi via een bestaande klantenaccount, bij het plaatsen van "gastbestellingen" en bij adviesafspraken of het reserveren van goederen bij een lokale handelspartner moeten persoonsgegevens worden ingevoerd. De door u verstrekte gegevens gebruiken wij voor de aanvraagverwerking, de orderafhandeling van stalen/catalogi en de afhandeling van uw aanvragen.

 

Ontvanger van de gegevens

 • Interne afdelingen
 • Partnerbedrijven in onderaanneming

 

Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering en afwikkeling van de betreffende dienst.

Voor de verwerking van stalen- en catalogusbestellingen geven wij uw gegevens door aan het postorderbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering noodzakelijk is.

Voor de afhandeling van een adviesafspraak of voor het reserveren van goederen bij een van onze handelspartners ter plaatse, sturen we uw persoonsgegevens door naar de partner van uw keuze.

Na het doorgeven van uw gegevens aan de door u gekozen handelspartner voor het verwerken van een consultatieafspraak, het reserveren van goederen bij een lokale partner of voor het doorsturen naar de online shop van de dealer, valt het verdere gebruik van uw gegevens onder de privacyverklaring van de betreffende handelspartner.

 

Overdracht aan derde landen

momenteel niet gepland

 

Opslagtermijn van gegevens

 • In het kader van zakelijke relaties voor de duur van de relatie
 • Voor boekhoudkundig relevante informatie 10 jaar

 

U kunt onze websites bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. We slaan alleen toegangsgegevens op in zogenaamde serverlogbestanden, zoals de naam van het gevraagde bestand, de datum en tijd van ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren en laten niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.

U kunt uw toestemming voor opslag van uw klantgegevens (bijv. op de contactpagina) te allen tijde per e-mail voor de toekomst herroepen: Datenschutz@Parador.de

 

Recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking

Klanten, belanghebbenden en medewerkers van Parador GmbH hebben recht op informatie, correctie en verwijdering of beperking van verwerking van door ons opgeslagen persoonsgegevens. De gegevens worden gewist als er geen bewaarplichten zijn. Zolang er sprake is van bewaarplichten kan beperking van verwerking worden uitgevoerd.

 

Recht van bezwaar, gegevensportabiliteit en herroeping van toestemming

Klanten, belanghebbenden en medewerkers hebben recht op bezwaar tegen verwerking en recht van gegevensportabiliteit. Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming zoals in het geval van toestemming tot contact per e-mail, kan deze toestemming te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

 

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij hun bevoegde toezichthoudende autoriteit. De contactgegevens van de voor ons bevoegde toezichthouder zijn:

Regionale toezichthouder voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen
Postbus 20 04 44; 40102 Düsseldorf; Tel.: 0211/38424-0; poststelle@ldi.nrw.de

Noodzaak van gegevensverstrekking

Verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een zakenrelatie tot stand te brengen. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan de zakelijke relatie met Parador GmbH geheel of gedeeltelijk onmogelijk zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, vindt in dit verband niet plaats.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken of gebruiken uw persoonsgegevens binnen ons internetaanbod alleen als u ons via e-mail een aanvraag stuurt met de gegevens die nodig zijn voor verwerking van uw aanvraag. U kunt zelf te bepalen of en welke gegevens u ons verstrekt.

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens en oormerking

Wanneer u ons een e-mail stuurt, bevat deze persoonsgegevens. Daarom nemen wij de nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens dienovereenkomstig te beschermen en ze vervolgens uitsluitend te verwerken voor uitvoering van de overeenkomst en ter bescherming van onze eigen legitieme zakelijke belangen (overeenkomstig art. 6, par. 1, lid f, van het DSGVO). Alle systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen zijn met een wachtwoord beveiligd en alleen toegankelijk voor bepaalde personen. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens. Wij geven persoonsgegevens van onze klanten niet door aan onbevoegde derden.

Links naar andere websites

Indien wij vanuit onze websites via links naar andere internetpagina's verwijzen, zijn in dat geval de beheerders van die externe sites verantwoordelijk voor de voorschriften met betrekking tot gegevensbeveiliging.

 

Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken, worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). Dit biedt de technische mogelijkheid om zogenaamde "gebruikersprofielen" aan te maken. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat u het gebruik van cookies toestaat door het privacybeleid te bevestigen. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen over de acceptatie ervan. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Bij het afwijzen van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

 

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google maakt gebruik van zogenoemde "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en de een analyse van het gebruik van websites mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is op deze website ingeschakeld. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u hier klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Hiertoe wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies heeft gewist, moet u opnieuw op de link klikken.

 

Gebruik van sociale plug-ins (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Instagram)

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van de sociale netwerken Facebook en Google+ en de microblogdienst Twitter, maar ook Pinterest en Instagram gebruikt. Deze diensten worden geleverd door Facebook Inc., Google Inc. en Twitter Inc. en Pinterest en Instagram ("Providers"). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). Een overzicht van de Facebook plug-ins en hun verschijningsvormen vindt u hier: http://developers.facebook.com/plugins

Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Een overzicht van de Google plug-ins en hun verschijningsvormen vindt u hier: https://developers.google.com/+/web

Twitter wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103. Een overzicht van de Twitter-knoppen en hun verschijningsvormen vindt u hier: https://twitter.com/about/resources/buttons

Pinterest wordt geëxploiteerd door Pinterest, 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103-4904, Verenigde Staten. Meer informatie vindt u op het internet onder www.pinterest.com.

Instagram wordt door Facebook aangeboden. Meer informatie vindt u op het internet onder www.instagram.com.

 

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een sociale plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google, Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en geïntegreerd in de pagina. Door de integratie van de plug-in ontvangt Google de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel bij Google+ hebt of als u op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser direct doorgegeven aan een server van de betreffende provider (bijv. in de VS) en daar opgeslagen. Als u op een van de sociale netwerken bent ingelogd, kunnen de providers het bezoek aan onze website direct aan uw profiel toewijzen, bijvoorbeeld op Facebook, Google+ of Twitter. Bij interactie met de plug-ins, bijv. wanneer u op de "Like"-knop of "+1" klikt, wordt de bijbehorende informatie eveneens rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. Die informatie wordt bovendien ook op Google+ gepubliceerd en getoond aan uw contacten op Google+. Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals hun rechten op dit punt en het instellen van opties voor bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de providers.

Privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Privacybeleid van Twitter: https://twitter.com/privacy

Privacybeleid van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy-policy-0

Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy

Als u niet wilt dat Google, Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw profiel koppelt in het respectieve sociale netwerk, moet u uitloggen bij het betreffende netwerk voordat u onze website bezoekt. U kunt ook het laden van de plug-ins met add-ons voor uw browser helemaal voorkomen, bijv. met de scriptblokker "NoScript" (http://noscript.net/).

 

Veiligheid

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens zijn beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en onrechtmatige toegang. Als u ons vertrouwelijke gegevens wilt toesturen en de voorkeur geeft aan een beveiligd communicatiekanaal, stuur ons dan versleutelde e-mails via S/MIME. We sturen u onze publiekelijke sleutel [S/MIME Public-Key] eveneens per e-mail. Onze websites zijn ook toegankelijk als TLS-versleuteld [https].

 

Vragen, opmerkingen en informatie

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens of het intrekken van een verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met onze afdeling voor de bescherming van bedrijfsgegevens via e-mail: Datenschutz@Parador.de

 

 

 • Klantendienst

 • Ma. - Vr.: 8:00 tot 18:00 uur
 •  
 • +49 (0) 2541 736 678*
 • *(lokaal tarief in het Duitse telefoonnetwerk)
 •  

 • naar paginabegin
 • Bezoek ons op het sociale web


Nach oben
Turn your Phone